วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2557

ประวัติเจ้าของบล็อก

ข้าพเจ้าชื่อ  เด็กหญิงทิพานันท์  งามเลิศ
เกิดวันที่ 23 มิถุนายน 2542
กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนสุรวิทยาคาร
งานอดิเรก : เล่นเปียโน อ่านหนังสือ